T-160/2015 ŠA Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

15.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.7.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2.

16.7.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 8.

13.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

13.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

13.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

13.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

14.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

14.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.