T-196/2015 ŠA Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

20.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

3.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.7.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2.

16.7.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 3.

19.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

25.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.