T-211/2015 SA Javna nabavka dobara - Materijal za bravarsku radionicu u Ogranku Šabac

16.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

27.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

8.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru