T-222/2015 SA Javna nabavka dobara - Rezervni delovi za održavanje vozila u ogranku Šabac

20.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

24.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

24.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

24.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

28.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

28.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

29.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

29.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

30.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

15.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

25.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.