T-297/2015 ŠA Javna nabavka usluga - Usluga očitavanja i kontrole mernog mesta

27.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

4.5.2015. godine
Izmena poziva za podnošenje ponuda

4.5.2015. godine
Izmenjena konkursna dokumentacija

4.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

25.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru