T-309/2015 ŠA Javna nabavka usluga - Usluga izrade investiciono-tehničke dokumentacije, studije i elaborata na EEO 10(20)kV na podrušju ED Šabac

24.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

30.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

15.5.2015. godine
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije

15.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

28.5.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke