T-309/2015 ŠA Javna nabavka usluga - Usluga izrade investiciono-tehničke dokumentacije, studije i elaborata na EEO 10(20)kV na podrušju ED Šabac

8.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

5.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru