T-330/2015 ŠA Javna nabavka usluga - Izrada investiciono-tehničke dokumentacije, studija i elaborata za investicije na EEO 10(20)kV

25.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru