T-384/2015 ŠA Javna nabavka usluga - Održavanje lokalnih štampača i punjenje tonera

18.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.7.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka