T-460/2015 ŠA Javna nabavka usluga - Usluga održavanja vozila

22.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

28.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

30.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

4.5.2015. godine
Izmena poziva za podnošenje ponuda

4.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

4.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

12.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

11.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9.

12.6.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2.

12.6.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 4.

12.6.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 8.

12.6.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 10.

15.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

17.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

17.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

17.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 12.

18.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 11.

23.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

9.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.