T-472/2015 ŠA Javna nabavka usluga - Transportne usluge - prevoz opreme i materijala i usluga podizanja tereta preko 20 tona u Ogranku Šabac

23.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

27.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru