T-507/2015 ŠA Javna nabavka usluga - Održavanje higijene u poslovnim objektima Ogranka Šabac

21.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

30.4.2015. godine
Konkursna dokumentacija

30.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

8.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

8.5.2015. godine
Prilog 1.

8.5.2015. godine
Prilog 2.

8.5.2015. godine
Prilog 3.

15.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

15.5.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

24.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru