T-540/2015 ŠA Javna nabavka usluga u drugoj fazi kvalifikacionog postupka - Geodetske usluge u postupku legalizacije objekata na konzumnom području Ogranka Šabac

17.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

21.5.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru