T-548/2015 ŠA Javna nabavka usluga - Usluga izrade projekta u postupku legalizacije objekata

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

9.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

25.8.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka