T-619/2015 ŠA Javna nabavka usluga - Usluge izrade pečata, faksimila, ključeva, pločica za obeležavanje TS, natpisa za vrata i tipske pravce i sl.

23.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru