T-653/2015 ŠA Javna nabavka usluga - Tehnički pregled elektroenergetskih objekata

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

19.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.