T-679/2015 ŠA Javna nabavka radova u II fazi kvalifikacionog postupka - Građevinski radovi na investicijama i priključcima EEO na celom konzumnom području Ogranka Šabac

11.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru