T-716/2015 ŠA Javna nabavka radova u drugoj fazi kvalifikacionog postupka - Građevinski radovi na investicijama i priključcima EEO 10(20)kV na teritoriji poslovnica Bogatić i Vladimirci, Ogranka Šabac

1.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

28.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

7.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.