T-722/2015 ŠA Javna nabavka radova u drugoj fazi kvalifikacionog postupka - Građevinski radovi na investicijama i priključcima EEO 10(20)kV na teritoriji poslovnica Koceljeva u Šapcu, Pocerini i Posavotamnavi

1.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

26.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.