T-725/2015 ŠA Javna nabavka radova - Elektromontažni radovi na 10(20)kV u Ogranku Šabac

18.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

25.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

25.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije (stranica 14.)

25.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru