T-739/2015 ŠA Javna nabavka radova u II fazi kvalifikacionog postupka - Građevinski i zemljani radovi

15.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

26.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

26.5.2015. godine
Konkursna dokumentacija

26.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

26.5.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

27.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

14.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

14.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

14.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

14.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

28.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

5.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

25.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.