KP-1/13 Javna nabavka radova - Izvođenje građevinskih radova na održavanju i izgradnji elektroenergetskih objekata na konzumnom području Ogranka "Elektrodistribucije Užice"

08.10.2013. godine
Poziv za podnošenje prijava radi priznavanja kvalifikacije u I fazi kvalifikacionog postupka

Konkursna dokumentacija za kvalifikaciju ponuđača u I fazi kvalifikacionog postupka