KP-11/13 Javna nabavka usluga - Vulkanizerske usluge na putničkim, teretnim i terenskim vozilima

31.10.2013. godine
Prijava radi priznavanja kvalifikacije u I fazi kvalifikacionog postupka broj 11/2013

Konkursna dokumentacija za kvalifikaciju ponuđača za postupak broj 11/0213

29.01.2014. godine
Odluka o priznavanju kvalifikacije