KP-3/13 Javna nabavka radova - Zemljani radovi (iskop rupa za stubove, pomoć pri podizanju stubova ...)

01.10.2013. godine
Poziv za podnošenje prijava radi priznavanja kvalifikacije

Konkursna dokumentacija za kvalifikaciju ponuđača