KP-4/13 Javna nabavka dobara - Isporuka betona sa prevozom na održavanju i izgradnji elektroenergetskih objekata

19.11.2013. godine
Javni poziv radi priznavanja kvalifikacije u I fazi kvalifikacionog postupka

Konkursna dokumentacija