KP-4/13 Javna nabavka dobara - Isporuka betona sa prevozom na izgradnji i održavanju elektroenergetskih objekata

25.09.2013. godine
Prijava radi priznavanja kvalifikacije u I fazi kvalifikacionog postupka

01.11.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka