KP-5/13 Javna nabavka usluga - Održavanje teretnih vozila i putničkih automobila (automehaničarske usluge)

29.10.2013. godine
Prijava radi priznavanja kvalifikacije u I fazi kvalifikacionog postupka broj 5/13 za javnu nabavku usluga održavanja teretnih vozila

Konkursna dokumentacija za kvalifikaciju ponuđača za postupak broj 5/13 za javnu nabavku usluga održavanja teretnih vozila

29.10.2013. godine
Prijava radi priznavanja kvalifikacije u I fazi kvalifikacionog postupka broj 5/13 za javnu nabavku usluga održavanja putničkih automobila

Konkursna dokumentacija za kvalifikaciju ponuđača za postupak broj 5/13 za javnu nabavku usluga održavanja putničkih automobila