KP-7/13 Javna nabavka usluga - Limarsko farbarske usluge na motornim vozilima

31.10.2013. godine
Prijava radi priznavanja kvalifikacije u I fazi kvalifikacionog postupka broj 7/2013

Konkursna dokumentacija za kvalifikaciju ponuđača za postupak broj 7/0213

29.01.2014. godine
Odluka o priznavanju kvalifikacije