KP-8/13 Javna nabavka usluga - Održavanje hidrauličnih dizalica na teretnim vozilima

29.10.2013. godine
Prijava radi priznavanja kvalifikacije u I fazi kvalifikacionog postupka broj 8/2013

Konkursna dokumentacija za kvalifikaciju ponuđača za postupak broj 8/0213