OP-22/13 Javna nabavka radova - Građevinski radovi na 35 kV TS 35/10kV "Zlatibor 3" sa neophodnim pripadajućim materijalom za izvršenje ugovora o javnoj nabavci radova

06.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija