OP-30/13 Javna nabavka dobara - Materijal i radovi na izgradnji objekata 10(20) kV

20.09.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

15.10.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

15.10.2013. godine
Dopis u vezi izmene konkursne dokumentacije

24.10.2013. godine
Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije

03.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.