T-21/2013 Javna nabavka dobara - Isporuka i ugradnja energetskog kabla HNE 49А 1х150mm2 35 kV za ТS 35/10 kV Zlatibor 3

11.07.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

04.09.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka JN