T-32/13 Javna nabavka dobara - Elektromaterijal

15.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

01.11.2013. godine
Nova konkursna dokumentacija - dopis

01.11.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

01.04.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

01.04.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

01.04.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

01.04.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

01.04.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

01.04.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

01.04.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.