T-34/13 Javna nabavka dobara - Materijal za izvodnu ćeliju 35 kV u TS 110/35/10 kV Zlatibor 2 sa uslugom ugradnje oznaka predmeta nabavke iz Opšteg rečnika nabavki

14.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

06.11.2013. godine
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije

06.11.2013. godine
Izmena konkursne dokumentacije

06.11.2013. godine
Odgovori na pitanja u vezi konkursne dokumentacije