T-39/13 Javna nabavka dobara - Materijal po nalogu inspektora i materijal za zimsku sezonu

25.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

01.04.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

01.04.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.