T-129/2014 UE Javna nabavka dobara - Ostali elektromaterijal i sitan inventar(alat)

17.09.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

8.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.10.2014. godine
Obaveštenje o pomeranju roka za podnošenje ponuda

30.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

30.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.