T-152/2014 UE Javna nabavka dobara - Potrošni materijal (Toneri, kertridži, CD, DVD)

10.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

28.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.04.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.04.2014. godine
Izmena konkursne dokumetnacije

09.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru