T-169/2014 UE Javna nabavka dobara - Dobra za izgradnju elektroenergetskih objekata

19.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

3.9.2014. godine
Izmenjenja konkursna dokumentacija

30.9.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 3.

30.9.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 7.

30.9.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 8.

30.9.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 9.

30.9.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 10.

28.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

28.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

28.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

28.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

28.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

29.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru