T-173/2014 UE Javna nabavka dobara - Rezervni delovi za vozila (ulja i maziva) P1-putnička vozila i P2-teretna vozila

9.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

29.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

29.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.