T-21/2014 UE Javna nabavka dobara - Materijal za održavanje higijene u poslovnim objektima

7.7.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.8.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka