T-285/2014 UE Javna nabavka dobara - Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

10.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru