T-290/2014 UE Javna nabavka usluga - Zdravstvene usluge

17.7.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.8.2014. godine
Produženje roka za podnošenje ponuda i izmena konkursne dokumentacije

26.9.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka

14.11.2014. godine
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda

29.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru