T-332/2014 UE Javna nabavka usluga - Geodetske usluge u postupku legalizacije objekata

18.07.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

28.1.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru