T-350/2014 UE Javna nabavka usluga - Usluga izrade projekta u postupku legalizacije objekata

17.12.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

24.2.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru