T-350/2014 UE Javna nabavka usluga - Usluga izrade projekta u postupku legalizacije objekata

28.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.12.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka