T-378/2014 UE Javna nabavka radova - Građevinski i elektromontažni radovi na TS 35/10 kV Zlatibor 3

29.5.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

23.6.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.6.2014. godine
Prilog 1.

23.6.2014. godine
Prilog 2.

26.6.2014. godine
Produženje roka za podnošenje prijava i pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.6.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

3.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

4.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

7.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.8.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

27.3.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru