T-381/2014 UE Javna nabavka radova - Građevinski radovi na DV 35kV Drina-Rogačica

25.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

09.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.07.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

3.9.2014. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

27.3.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru