T-431/2014 UE Javna nabavka radova - Građevinski i zemljani radovi po partijama 1-18

2.6.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

18.6.2014. godine
Obaveštnje o izmeni konkursne dokumentacije

18.6.2014. godine
Izmenjenja konkursna dokumentacija

31.7.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

31.7.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

5.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

5.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 13.

6.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 16.

7.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

7.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

11.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

11.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 11.

11.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 12.

11.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 14.

11.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 15.

11.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 17.

12.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

12.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

12.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9.

12.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 18.

15.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10.