T-63/2014 UE Javna nabavka dobara - Oprema za sistemsku salu-klima uređaji za sistemsku salu

31.07.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

18.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

23.9.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

2.2.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.