T-503/2014 UE Javna nabavka usluga - Izrada potrebne projektne dokumentacije za izgradnju potpornog zida za nastrešnicu za magacinski prostor u TS 35/10 kV Prijepolje

19.12.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

6.1.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.2.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru